CentOS 7'de Composer Nasıl Kurulur?


Composer PHP için bir bağımlılık yöneticisidir. Composer, projenizde sizin için gerekli olan tüm PHP paketlerini çekecek ve sizin için yönetecektir. Tüm modern PHP frameworklerin de ve Laravel, Symfony, Drupal ve Magento 2 gibi platformlarda kullanılır.

ComposerPHPiin bir bağımlılık yneticisidir.Composer, projenizde sizin iin gerekli olan tmPHPpaketlerini ekecek ve sizin iin ynetecektir. Tm modern PHP frameworklerin de ve Laravel, Symfony, Drupal ve Magento 2 gibi platformlarda kullanılır.

Composerkurulumuna gemeden nce sistemimizdephpkurulu olması gerekmektedir.

Ardından sistemimizeComposeriin gerekli olan php paketlerini dahil ediyoruz.

sudo yum install php-cli php-zip wget unzip

PHP CLI yklendikten hemen sonra,Composerkurulumunu aşağıdaki komut ile başlatıyoruz

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Dizindecomposer-setup.phpadında bir dosya oluştuğunu gzlemlemelisiniz.

Kurulum işlemini başlatalım, kurulum/usr/local/bindizinine gerekleştirilecektir.

sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
82 Görünümler